Haluan kansanedustajaksi!

30/11/2018

Haluan kansanedustajaksi Helsingistä - ja Helsingille. Siksi asetun ehdolle eduskuntavaaleissa 14.4.2019. Päätös lähteä ehdokkaaksi kypsyi viime kuukausien aikana, ja siksi olen motivoitunut tekemään kivikovan kampanjan jolla on selkeä päämäärä. Tulla valituksi. Tämä on mahdollista, mutta vaatii paljon työtä yhdessä.

Mutta miksi pyrin?

Olen toiminut kolmen vuoden ajan osakkaana kasvavassa pohjoismaisessa yrityksessä. Tämä on ollut monella tapaa hyvää aikaa ja on laajentanut kompetenssiani merkittävästi. Minulla on uutta osaamista jonka haluan viedä mukanani eduskuntaan

Resurssit eivät tule "lisäbudjetista", vaan ne tulee ansaita kovalla työllä. Työnantajalla on myös suuri vastuu - palkat on maksettava joka kuukausi.

Suomi tarvitsee lisää työpaikkoja, investointeja ja monipuolista elinkeinoelämää. Ilman niitä ja niiden mukanaan tuomaa vahvaa taloutta emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. Niiden varassa voimme tukea ja kehittää kaikkea sitä mikä mielestämme on tärkeää - esimerkiksi vanhusten kotihoito ja lasten päivähoito.

Osaavat ja motivoituneet työntekijät ovat edellytys tälle menestykselle. Työn ja perheen yhdistämisen on oltava aidosti mahdollista. Siksi pidän tärkeänä että työtulojen verotusta lasketaan, perhevapaat uudistetaan ja erityisesti koulutukseen ja tieteeseen investoidaan - päiväkodista tutkimukseen ja tuotekehitykseen asti.

Kaksikielinen Suomi ja Helsinki tarvitsevat nekin edunvalvojansa. Tämä on minulle tuttua istuessani RKP:n ainoana edustajana Helsingin kaupunginhallituksessa. Perussuomalaiset ja Siniset ovat pyrkineet kaikin keinoin rikkomaan toimivia kaksikielisiä rakenteita niin sairaanhoidossa, koulutuksessa kuin oikeusavussa sekä kyseenalaistamaan kaksikielisen Suomen olemassaoloa. Tämä haitallinen vastakkainasettelu ei ole oikein.

Suomi ei elä tyhjiössä ja siksi kielellinen monipuolisuus on meille tärkeää. Ilman kansainvälisyyttä ja sen mukanaan tuomaa kilpailukykyä kaikki häviävät.

Toinen turha vastakkainasettelu on ilmestynyt Helsingin ja muun Suomen välille. Helsinki tarvitsee Suomea ja Suomi Helsinkiä. Mikäli Helsingin vetovoima tai kilpailukyky verrattuna muihin pohjoismaisiin tai eurooppalaisiin kaupunkeihin heikkenee koska suhtaudumme Suomessa investointeihin nollasummapelinä, tappio on jälleen yhteinen. Helsingin haasteet ovat monella tapaa erilaiset kuin muun Suomen - siksi tarvitsemme vahvaa kaupunki- ja metropolipolitiikkaa.

Ilmastonmuutos on tosiasia joka koskee meitä kaikkia. Keinovalikoiman on oltava laaja - tarvitsemme merkittäviä uudistuksia energiapolitiikassa, rakentamisessa ja liikenteessä. Mutta myös omilla valinnoillamme on merkitystä - kierrätyksestä kulutustapojen muuttamiseen. Suomen on oltava aktiivinen kansainvälisen yhteisön osa tässä työssä.

RKP tähtää tulevaan hallitukseen. Olemme uskottava yhteistyöpuolue joka ei pelkää kantaa vastuuta, tekee minkä lupaa ja pelaa koko joukkueelle. Haluan olla mukana nostamassa RKPtä tulevaan hallitukseen. Minulla on kokemusta niin aiemman valtiosihteeriyden kuin kaupunginvaltuutetun roolin kautta siitä, miten siltoja rakennetaan. Ja kyllä - tähtään ministeriksi.

Haluan kiittää jo nyt kaikista yhteydenotoista joita olen saanut viime viikkoina. Kampanja ei ole yhden miehen show vaan joukkuepeliä sen parhaassa merkityksessä. Kaikki apu on arvokasta ja tärkeää. Kerro mikäli haluat olla mukana työssä!

Tarvitsemme uutta otetta Suomeen ja Helsinkiin. Tervetuloa mukaan!