Sote keskustelun seuraavat askeleet

13/3/2019

Helsingin kaupunginvaltuusto keskusteli sote-uudistuksen seuraavista askelista. Näin itse kommentoin tilannetta (1 min.).

Helsingin ja koko Suomen kannalta voimme olla iloisia siitä, että sote-uudistus tässä muodossa kaatui.

Oleellista on palauttaa sote-palvelut uudistuksen keskiöön. Muut piiloagendat ja valtapolitiikka pois eikä kytketä kaikkea muuta uudistukseen.

Perusasioista liikkeelle, yksi asia kerrallaan, ihminen, asukas keskiöön. Hallinnolliset rakenteet tärkeitä mutta ne eivät ratkaise palveluiden saatavuuden ongelmia joka mm johtuu siitä, että meillä ei ole riittävästi henkilöstöä. Me tarvitaan myös selkeät laatukriteerit ja panostuksia hyvinvointia ja terveyttä edistävään ja ongelmia ennaltaehkäisevään toimintaan. Valinnanvapaus turvataan palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin kautta.

Seuraava hallitus pitäisi keskittyä tekemään seuraava malli kuntapohjaan perustuen, vaiheittain ja myös niin että malli voi olla erilainen riippuen siitä missäpäin Suomea ollaan. Helsingillä on nyt suuri vastuu myös viedä keskustelua eteenpäin muiden suurten kaupunkien kanssa.