Valtuustoaloite

12/5/2021

Kadun nimeäminen Suomen entisenarkkiatrin ja Helsingin Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Helsinki nimeää kadun Suomen entisen arkkiatrin ja Helsingin Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan.

Nils Oker-Blom oli merkittävä tiedemies ja lääkäri. Hän syntyi vuonna 1919 Helsingissä, jossa myös hänen vanhempansa olivat syntyneet ja eläneet. Melko lyhyitä ulkomailla vietettyjä tutkimus vierailuja lukuun ottamatta Nils Oker-Blom oli helsinkiläinen ja pysyi uskollisenaHelsingin yliopistolle koko elämänsä ajan.  

Nils Oker-Blom toimi Helsingin yliopiston rehtorina vuosina 1978 – 1983 ja kanslerina vuosina 1983 – 1988. Hän toimi myös lukuisien helsinkiläisten,suomalaisten ja kansainvälisten järjestöjen johtotehtävissä. Vuonna 1992Nils Oker-Blom sai Arvo Ylpön kuoltua Suomessa vain yhdelle lääkärille kerralla myönnettävän arkkiatrin arvonimen. Oker-Blom kuoli 1995. Arkkiatrin arvonSuomessa on saanut kaikkiaan 12 lääkäriä, joista itsenäisyyden aikana vuoden 1928 jälkeen kuusi. 

Nils Oker-Blom pyrki kaikissa tehtävissään parhaansa mukaan edistämään Helsingin kaupungin tunnettavuutta kuten myös Helsingin yliopiston arvostusta kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Hyvänä esimerkkinä tästä on Helsingissä vuonna 1968 järjestetty ensimmäinen kansainvälinen virologinen kongressi, jonka puheenjohtajana Nils Oker-Blom toimi.  

Nils Oker-Blom i korthet: 

1919 föddes i Helsingfors

1937 student 

1947 med.lic. 

1948 med. doktor

1957 professor i virologi vid Helsingfors universitet (han verkade även somdekanus)

1961 inspektor för Nylands nation

1978 rektor vid Helsingfors universitet

1983 kansler för Helsingfors universitet 

1992 arkiater 

1995 avled i HelsingforsVi undertecknare föreslår att Helsingfors stad uppkallar en gata efter NilsOker-Blom, gärna i närheten av Helsingfors Universitets campus. Marcus Rantala