2547 röster! Tack för förtroendet. Arbetet för Helsingfors fortsätter.
2547 ääntä! Kiitos luottamuksesta. Työ Helsingin puolesta jatkuu.
2547 votes! Thank you all! The work for Helsinki continues.

Marcus.rantala@gmail.com/050-354 71 59