Välkommen med och skapa ett ännu bättre Helsingfors!

 

Den 9 april är det kommunalval! Jag kandiderar för återval och hoppas på ditt stöd i valet.

 

 Fyra år i stadsstyrelsen och fullmäktige har gett en möjlighet att konkret påverka helsingforsarnas vardag – i stort som smått. Det är ett ansvarsfullt och givande uppdrag som kräver diplomati, samarbetsförmåga över partigränserna, att vara tillgänglig och kunna lyssna, att vilja driva saker och stå på sig, speciellt vad gäller det tvåspråkiga Helsingfors. Jag vill fortsätta det arbetet och hoppas på ditt förtroende i valet.

 

 Välkommen med i kampanjen! Känner du att du vill hjälpa till på något sätt? Hör av dig!

Marcus.rantala@gmail.com/050-354 71 59