Ett jämställt samhälle kräver ansvarstagande året runt

8/3/2023

Ett jämställt samhälle där alla har lika förutsättningar är en fundamental utgångspunkt för mig på årets alla dagar, inte bara på den internationella kvinnodagen.

Ett jämställt samhälle där alla har lika förutsättningar är en fundamental utgångspunkt för mig på årets alla dagar, inte bara på den internationella kvinnodagen. Jag vill att min guddotter Ellen och alla andra flickor kan växa upp i ett samhälle som möjliggör och som ser till dina egenskaper och inte till ditt kön.

Vi vet att det ännu finns arbete att göra när de gäller jämställdheten. Det handlar om lika lön för lika arbete, en mera jämställd arbetsmarknad där familjeledigheterna delas mer jämlikt och arbetet mot våld i familjen. Jag tror att basen för ett mera jämställt samhälle läggs förutom i den egna familjen, i småbarnspedagogiken och i skolan. Där kan vi jobba bort stereotypa könsroller och ge alla en förutsättning att vara just sig själv utan fördomar. Det handlar om ett nytt tankesätt.

Vi har alla ett ansvar för jämställdheten på årets alla dagar.