Marcus Rantala
Riksdagskandidat

41 år gammal och bosatt på Skatudden.

Politices magister från Åbo Akademi med huvudämnet offentlig förvaltning.

Översergeant i reserven,
militärtjänstgöring vid Nylands Brigad.

Delägare i ett växande nordiskt konsultbolag sedan 2015.

Medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse 2012-.

Tidigare bland annat statssekreterare vid Försvarsministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet samt specialmedarbetare på flertalet ministerier. Jobbat i flera regeringar med bland annat Carl Haglund, Stefan Wallin och Jan-Erik Enestam som chefer.

Solvalla Idrottsinstituts rektor och VD 2007-2009.

Aktiv i flera frivilligorganisationer såsom Folkhälsan och Barnens By samt olika samhällsuppdrag såsom styrelsemedlem för Högskolan Arcada och Helsingfors stadsteater.

Badminton, joggning och promenader med hunden Benji hör till fritidssysselsättningarna. Teater i alla dess former är också ett stort intresse.

Talar svenska, finska, engelska och har grunderna i tyska och franska. Har uppdaterat franska kunskaperna under hösten på en språkkurs på Franska institutet.