Marcus Rantala

Medlem av fullmäktige samt stadsstyrelsen i Helsingfors.

45 år gammal och bosatt på Skatudden med sambo.

Politices magister från Åbo Akademi med huvudämnet offentlig förvaltning.

Översergeant i reserven,
militärtjänstgöring vid Nylands Brigad.

Delägare i ett växande europeiskt konsultbolag, med huvudsäte i Stockholm, sedan 2015. En av ägarna till Smörre restaurangen på Cynaeusgatan i Tölö.

Medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse 2012-.

Tidigare bland annat statssekreterare vid Försvarsministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet samt specialmedarbetare på flertalet ministerier. Jobbat i flera regeringar med bland annat Carl Haglund, Stefan Wallin och Jan-Erik Enestam som chefer.

Solvalla Idrottsinstituts rektor och VD 2007-2009.

Aktiv i flera frivilligorganisationer såsom Folkhälsan och Barnens By samt olika samhällsuppdrag såsom styrelseordförande för Högskolan Arcada och medlem i Helsingfors stadsteaters styrelse.

Badminton, gym, joggning och promenader med hunden Benji hör till fritidssysselsättningarna. Teater i alla dess former är också ett stort intresse. Spelar gärna brädspel och gör (eller i alla fall äter) god mat med vänner under lediga stunder.

Talar svenska, finska, engelska och har grunderna i tyska och franska. Har uppdaterat franska kunskaperna på en språkkurs på Franska institutet.