Fel och galet att stänga en fil på Espen!

14/12/2022

Många har hört av sig de senaste dagarna, och speciellt i kväll då nämnden fattat sitt beslut, och undrar hur jag resonerat. Vi har varit delade inom SFP-gruppen och haft olika åsikter i denna fråga. 

Att stänga av två filer på Esplanaden för biltrafik anser jag vara ett felaktigt och dåligt beslut. 

Många har hört av sig de senaste dagarna, och speciellt i kväll då nämnden fattat sitt beslut, och undrar hur jag resonerat. Vi har varit delade inom SFP-gruppen och haft olika åsikter i denna fråga. 

Min negativa inställning har baserat sig på flera olika argument. 

För det första handlar det om trafikens smidighet i ost-västlig riktning. Om vi skulle ha en centrumtunnel som för trafiken under jord skulle saken vara annorlunda. Tyvärr har den bromsats i många, många år och det finns inga utsikter att en sådan skulle komma att byggas. Med dagens beslut finns det en stor risk att trafiken flyttar till andra gator i stället, exempelvis Fabriksgatan, där människor bor och skolbarnen ska kunna gå tryggt till skolan. 

För det andra handlar det om centrums tillgänglighet. Företagarna och många andra aktörer i centrum är med orsak oroade vad detta innebär för dem. Nu talar jag inte bara om företagarna på Espen utan betydligt bredare. Kontakterna har varit många under de senaste dagarna och budskapet entydigt. 

När man rör sig i centrum är det också enkelt att märka att området inte mår bra. Ett levande centrum måste vara tillgängligt. Detta är ett beslut i helt fel riktning. Lägg till detta att Mannerheimvägen kommer att genomgå en grundlig renovering inom kort vilket ytterligare grötar till trafiken. 

För det tredje så är promenadstråken på Espen redan nu breda och centrum har andra gågator som ytterligare kunde utvecklas och exempelvis täckas in, såsom Centralgatan. Espen är nog bland de mest trivsamma gatorna i dag i Helsingfors, även med bilar. 

Jag hoppas givetvis att jag har fel i mina farhågor men det grämer mig att man inte valde att lyssna på områdets företagare och aktörer som hade många konkreta och konstruktiva förslag att utveckla centrum utan att försvåra biltrafiken.