Fiffel och båg kan inte accepteras.

15/2/2019

De uppdagade missförhållandena och misskötseln av seniorer på en del privata vårdhem upprör oss alla. Så här får det inte vara. Helsingfors stängde också ett boende för unga med funktionsnedsättning som drevs av Esperi. Detta visar på stora brister i vården och omsorgen.

Tyvärr tror jagatt det finns liknande problem på många andra ställen i vårt land. Knappast är den offentliga vården heller undantagen från problem. Det är bara två år sedan vanskötsel uppdagades vid psykiatriska avdelningar i Åbo. Övervakningen och certifieringen måste skärpas av alla instanser som producerar vård. 

Kommunerna har också en viktig roll som upphandlare. Många kommuner har sett upphandlingarna som ett sätt att spara och tyvärr är det då ofta priset som dominerar. Servicebehovet är kanske också fel dimensionerat då många äldre behöver mer och mer vård. Kommunerna är heller inte tillräckligt bra på att följa upp om serviceproducenterna faktiskt håller vad de lovat. 

Jag minns en upphandling i Helsingfors för några år sedan då det stora företaget lovade svensk äldreomsorg i centrum av Helsingfors, i ett plan till ett lågt pris. Alla vet att hitta sådana utrymmen i centrum av Helsingfors är så gott som omöjligt och givetvis dyrt. Fiffel och båg med andra ord.  

Och det är det som är det värsta, nu handlar det inte om enskilda misstag som uppdagats (som kan hända var som helst) utan om medvetna missbruk som en del av de stora aktörerna verkar satt i system. Detta är ettsvek mot alla som är beroende av deras tjänster men också mot den personal som tvingas jobba under dylika premisser.  

Det finns också privata instanser som satsar på kvalitet och som vill vara föregångare i att utveckla kvaliteten. Jaghar som aktiv i Folkhälsan på nära håll fått följa med det arbetet som görs där. GeRo, förbundet för svenska pensionärshem, är en organisation som samlar14 seniorhem och organisationer i huvudstadsregionen vilka tillhandahåller boende på svenska i denna region. Vissa har också avtal med Helsingfors och Esbo när det gäller olika boendetjänster. Utan dem skulle det inte i praktiken finnas svensk äldreomsorg i Helsingfors. Så de behövs. Det är med andra ord stora skillnader mellan olika sorts privata aktörer, deras bakgrund och deras värderingar.

Det behövs klara och tydliga spelregler, övervakning och kännbara sanktioner för alla som verkar i denna bransch. Inga missförhållanden ska tolereras. Det behövs dessutom etik och moral, det handlar om människor.