Finland behöver en klimatminister!

4/4/2019

Finland behöver en klimatminister. Vi vill att klimatfrågan är entopprioritet i nästa regering. Nästa regering ska ha en klimatminister som kanse till Finland är en stark aktör i kampen mot klimatförändringen både härhemma, i EU och globalt.

Vi lever i en klimatkris som kan få allvarliga följder för vår planet om vi inte snabbt tar till åtgärder för att minska klimatuppvärmningen. FN:s klimatpanels rapport i slutet av 2018bekräftar att vi måste stoppa den globala uppvärmningen vid 1,5 grader.

Vetenskapen bakom klimatförändringen och vilka politiska beslut den kräver är mer än väletablerad. Nu behövs ett starkt politiskt klimatledarskap som lyssnar på forskare och på ungas oro. Vi kan inte vänta när det gäller klimatet. Ifall vi inte minskar utsläppen så kommer konsekvenserna för både naturen och människan att vara ödesdigra.Fenomen som naturkatastrofer, översvämningar eller extrem torka ökar redan nu.

 Skoleleverna och den ständigt ökande mängden forskningsrapporterna talar sitt tydliga språk.

En ambitiös klimatpolitik har ingen ideologisk färg, utan den handlar om faktabaserat beslutsfattande. Frågan om klimatet är också betydligt större än så – det är en fråga om vår välfärd, ekonomiska förutsättningar och levnadsvillkor, i en framtid som redan är här.

Vårt mål är att Finland 2035 är koldioxidneutralt och att vi frångår fossila bränslen inom energiproduktionen under 2030-talet. Det innebär att vi ska frångå kolkraft under nästa decennium och öka andelen hållbar förnybar energi. Vi ska också satsa på kollektivtrafik och sporra finländares till att byta till miljövänliga bilar.

En grön tillväxt behövs och vi ska säkerställa att våra företag har förutsättningar för att vara innovativa i kampen mot klimatförändringen. Det är en positiv utmaning. Bara den globala omställningen inom energisektorn beräknas uppgå till 120 000 miljarder dollar i investeringar. Det här är en otrolig möjlighet för Finland. Vi kan bekämpa klimatförändringen och samtidigt skapa tillväxt som kommer alla finländare till gagn. Rena, klimatsmarta lösningar är en garanterat växande marknad.

Finska företag bidrar redan nu med teknologiska lösningar för att minska utsläppen, men för att nå målet krävs inte bara stora utsläppsminskningar utan även att man minskar mängden koldioxid som finns i atmosfären. Utsläppen kan balanseras genom kolsänkor, såsom skog och åkermarkmen utöver det här behövs investeringar i utveckling av ny teknologi. Det härska ske i samarbeten mellanuniversitet, organisationer och företag.

Vi behöver en smart klimatpolitik som inkluderar satsningar på forskning & utveckling, och som accelererar framväxten av olika lösningar. Man måste komma ihåg att företag och teknikskiften spelar en avgörande roll i omställningen.  

 Klimatkrisen berör alla och beslut måste fattas av alla länders regeringar. Ett effektivt begränsande av den globala uppvärmningen kräver ambitiösa utsläppsmål och internationellt samarbete. Vi behöver samma krismedvetenhet inom EU och globalt som under finanskrisen.

 I nästa regering ska miljö- och klimatfrågor vara en topprioritet och Finland ska genom det bli en stark global aktör i kampen mot klimatförändringen. Finland har också en stor möjlighet att visa ledarskap under sitt EU-ordförandeskap. Klimatförändringen är vår största utmaning och därför ska det också synas i regeringens sammansättning. En klimatmedvetenhet skall synas i allt beslutsfattande, i alla lagförslag. Därför behöver vi en klimatminister som verkar över alla sektorer och som kan se till attFinland för en ambitiös miljö- och klimatpolitik både här hemma, i EU och globalt.  Beslut om klimatåtgärder ska fattas idag och inte i morgon. Det är vi skyldiga framtida generationer.

 

Ida Schauman (SFP)

Riksdagskandidat, Egentliga Finlandsvalkrets

 

Joakim Strand (SFP)

Riksdagsledamot, Vasa valkrets

 

Anders Adlercreutz (SFP)

Riksdagsledamot, Nylands valkrets

 

Marcus Rantala (SFP)

Riksdagskandidat, Helsingfors valkrets