Glad alla hjärtans dag!

14/2/2023

I dag är jag extra glad över att jag alltid haft den goda turen att vara omgiven av goda vänner. Vänner från olika delar av mitt liv, med olika intressen och bakgrund som gör att vardagen är lättare och roligare.

Glad alla hjärtans dag! <3

I dag är jag extra glad över att jag alltid haft den goda turen att vara omgiven av goda vänner. Vänner från olika delar av mitt liv, med olika intressen och bakgrund som gör att vardagen är lättare och roligare. Vänner som alltid finns där som stöd om det blåser eller när det inte går som på Strömsö. Hoppas jag också kan vara en god vän tillbaka.

Samtidigt vet jag att alla inte har det lika bra ställt och speciellt pandemin har gjort att många känner sig extra ensamma. Det gäller en del unga, som kanske just börjat sina studier och som kanske aldrig kommit in i de sociala nätverken på sin studieort eller där den virtuella miljön helt har ersatt de mänskliga kontakterna. Undersökningarna visar också att denna grupp hotas marginaliseras och att de psykiska problemen växer.

Jag tänker också på de äldre som är ensamma, som kanske inte vågar sig ut längre och där släkt inte finns eller bor långt borta. De hittar inte sina sociala sammanhang trots en uppsjö av aktiviteter som bland annat de aktiva pensionärsföreningarna erbjuder.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att ingen lämnas ensam eller åt sitt öde. I detta arbete är civilsamhället av allra största vikt. Helsingforsmissionen, Folkhälsan, idrottsföreningarna, församlingarna och det rika föreningslivet generellt gör en stor skillnad. Alla behöver en vän och mänskliga kontakter. Tillsammans är vi alla starkare.