Grunden läggs på dagis

16/3/2023

Finlands framtid är beroende av en högklassig utbildning från dagis, skola till universitet och högskolor. Det ger alla en jämlik och jämställd chans i livet oberoende av bakgrund eller föräldrarnas plånbok. En utbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet och utslagning.

Grunden läggs på dagis.

Finlands framtid är beroende av en högklassig utbildning från dagis, skola till universitet och högskolor. Det ger alla en jämlik och jämställd chans i livet oberoende av bakgrund eller föräldrarnas plånbok. En utbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet och utslagning.

Basen läggs inom småbarnspedagogiken och därför måste satsningarna börja där. Ju tidigare vi kan hjälpa och stöda barn, desto bättre chanser har de i resten av livet. I Helsingfors visar undersökningar att föräldrar är mycket nöjda med kvaliteten inom småbarnspedagogiken. Men ändå finns det stora utmaningar som vi jobbar med dagligen.

Personalbristen har drabbat den svenska sidan hårt och det syns i hur personalen orkar och trivs. Därför måste vi göra allt för att förbättra personalsituationen. Det handlar om högre löner (höjdes senast i december), ledarskap, möjligheten till en flexibel arbetstid- och bild samt tillgängliga och rimligt prissatta bostäder. Mycket av detta är stadens ansvar.

På nationell nivå gäller det att styra studieplatser inom småbarnspedagogiken till Helsingfors, införa en svensk barnledarutbilning här, garantera att socionomerna har karriärmöjligheter inom småbarnspedagogiken och möjliggöra arbetskraftsinvandring.

Tredje sektorn och de privata aktörerna i branschen måste ses som den offentligas kumpaner. Redan nu står den privata sektorn för 27 % av dagisplatserna. Det behövs en ny lagstiftning för servicesedlar inom småbarnspedagogiken (nu tolkar de 70 kommuner som använder servicesedlar alla på eget sätt lagstiftningen) och servicesedeln måste vara rätt prissatt.

Småbarnspedagogiken är nyckeln till framtiden.