Ja, jag kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Helsingfors för SFP!

16/12/2022

Förändring måste skapas, den kommer inte av sig själv. För det behövs vision, handlingskraft, mod. Liksom förmågan att sätta sig i blöt för att driva förändringen. Därför ställer jag upp i riksagsvalet 2023!

Finland behöver förändring och vi står inför ett viktigt vägskäl i riksdagsvalet i april 2023. Det är mycket som står på spel.

Förändring är som ord kanske slitet, men dess betydelse är det inte. Förändring betyder förväntan på något nytt, annorlunda, bättre. Men förändring måste skapas, den kommer inte av sig själv. För det behövs vision, handlingskraft, mod. Liksom förmågan att sätta sig i blöt för att driva förändringen.

Politiken i Finland måste under de kommande fyra åren skötas med vision, erfarenhet, mod och förmåga till helhetsansvar. Perspektivet måste vara längre än en riksdagsperiod. Vi kan inte ständigt skjuta över ansvaret på nästa regering. Landet har inte tid med kortsiktigt politiserande. Ribban måste sättas högt och siktet vara tydligt kalibrerat mot framtiden. Vi behöver ett tydligt ledarskap.

1) Valets stora fråga är ekonomin

Vi kan inte leva och bygga framtiden på mer låntagning. Vi måste få den offentliga ekonomin i balans, annars överlever inte välfärdstjänsterna. Det kommer att kräva svåra beslut och åtgärder för att få fart på den ekonomiska tillväxten, satsningar på företagsamheten, dynamik på arbetsmarknaden för vi behöver mer folk i jobb. Det är galet att vi har en skriande arbetskraftsbrist samtidigt som folk går arbetslösa.

Utbildning och forskning är grunden för framgång och därför behövs nya satsningar på dessa områden. Finland behöver mer kunniga händer, exempelvis inom vården, och därför måste vi få fart på arbetskraftsinvandringen, på riktigt. 

I nästa riksdag behövs ekonomiskt kunnande som drar omsorg om landets konkurrenskraft, företagsamheten och ett förstärkande av vår bildningsbas.

2) Vi måste arbeta för säkerheten

Finland blir snart medlem i Nato. Ett långsiktigt och viktigt mål förverkligas.

Nato-medlemskapet har också en tydlig nordisk dimension. Det nordiska blir allt viktigare då alla fem nordiska länder för första gången kommer att ha samma politiska lösning, nämligen ett Nato-medlemskap.

Finland har fortsättningsvis ansvaret för sitt försvar och det måste prioriteras precis som arbetet mot hybridhot.

I nästa riksdag behövs försvars- och säkerhetspolitiskt kunnande då det internationella läget är kritiskt och samarbetet inom Nato börjar på allvar. Som tidigare medarbetare och statssekreterare på Försvarsministeriet känner jag till läget vi befinner oss i och vad som krävs. 

3) Valet

Vi måste våga och att fatta nödvändiga beslut. Det blir inte lätt eller roligt – men det är nödvändigt. De frågor som jag själv jobbat med under min karriär, ekonomi, utbildning och säkerhet kommer att vara i fokus.

Därför ställer jag upp i valet. Och givetvis vill jag att Helsingfors ska synas och höras i rikspolitiken.

4) Inval

För fyra år sedan var det snubblande nära. Några hundra röster saknades från ett inval. Nu ska det gå hela vägen och kampanjens tydliga och klara mål är att bli etta på SFP-listan. För att det ska lyckas behöver jag ditt stöd och hjälp.

Vi har också alla förutsättningar att göra ett bra val för SFP. Vi har visat det förr, en god, bred kampanjuppställning med tydliga alternativ skapar ett intresse för partiet.