Ja, jag kandiderar i riksdagsvalet

27/11/2018

Jag vill bli riksdagsledamot för Helsingfors och därför kandiderar jag i riksdagsvalet den 14 april 2019.

Beslutet har mognat fram under de senaste månaderna och jag är taggad att göra en stenhård kampanj med en klar målsättning, att bli invald. Det är i högsta grad möjligt, men det kräver att vi jobbar hårt tillsammans. 

Varför vill jag sitta i riksdagen?

Jag har nu i över tre år varit delägare i ett växande nordiskt bolag. Det har varit en nyttig tid för mig och har breddat min kompetens – en kompetens jag vill ta med till riksdagen.

Att de gemensamma resurserna inte automatiskt "kommer från en tilläggsbudget", utan att de ska intjänas är en viktig påminnelse. Det är också ett stort ansvar att vara företagare – löner ska betalas varje månad.   

Finland behöver fler arbetsplatser, investeringar och ett mångsidigt näringsliv. En stark och hållbar ekonomi med fler arbetsplatser och investeringar är grunden för välfärdssamhället. Då kan vi stöda och utveckla allt det som vi tycker är viktigt, hemvården för de äldre och småbarnsfostran för att nämna två exempel.    

Det behövs kunnig och motiverad arbetskraft – som vill sätta sig själva i blöt men som också vill kunna kombinera sitt jobb med familj. Därför behöver vi lägre inkomstskatter, en reform av föräldraledigheten och satsningar på utbildning, allt från dagis till forskning. 

Det tvåspråkiga Helsingfors och Finland behöver en aktiv bevakning i riksdagen. Intressebevakning är min vardag, inte minst som SFP:s enda representant i stadsstyrelsen. Sannfinländarna och de Blå har drivit en manisk kampanj mot det tvåspråkiga där man velat riva fungerande strukturer i både sjukvården, utbildningen och rättsväsendet. Vi måste komma bort från en debatt där man sätter språk mot varandra. Vi behöver fler språk, inte färre. Tvåspråkigheten är en tillgång för hela landet, för vår internationalism och för vår konkurrenskraft.

Helsingfors är Finlands motor och man måste sluta sätta Helsingfors mot andra delar av landet. Det är inget nollsummespel. Om det går bra för Helsingfors sprider sig ringar på vattnet i hela landet. Vi konkurrerar med andra nordiska och europeiska städer om investeringar och om kunnande – inte inom Finland. Utmaningarna här är annorlunda än i resten av landet. Därför behövs en stark metropolpolitik i nästa regering.

Klimatförändringen är en realitet som berör oss alla. Därför ska vi göra allt för att motarbeta den, i det arbetet behövs fördomsfrihet. Energiproduktionen, byggandet och trafiken är viktiga områden. Men också vi själva, med våra dagliga beslut kan bidra, genom sortering och genom att se över hur vi konsumerar. Det internationella samarbetet och samförståendet är givetvis avgörande om vi ska lyckas.

SFP ska bli ett regeringsparti igen efter nästa val. SFP är en trovärdig samarbetspart som tar ansvar, håller löften och är en teamspelare. Jag vill vara med och föra SFP in i regeringen igen. Som tidigare statssekreterare och som stadsstyrelsemedlem i Helsingfors vet jag hur man bygger broar. Och visst, öppnas den möjligheten blir jag gärna minister. 

Jag tackar för alla de kontakter jag fått under de senaste veckorna. Kampanjande är ingen "enmansshow", utan teamarbete i allra högsta grad. Alla insatser behövs. Hör av dig om du är intresserad att vara med. 

Nu behövs nya tag för Finland och Helsingfors. Välkommen med!