Jag säger nej till en chockhöjning av parkeringsavgifterna i Helsingfors.

14/12/2022

En höjning med 100 % av priserna på boendeparkeringn är inte motiverat och drabbar helt vanliga helsingforsare, den stora medelklassen, många barnfamiljer. 

En höjning med 100 % av priserna på boendeparkeringn är inte motiverat och drabbar helt vanliga helsingforsare, den stora medelklassen, många barnfamiljer. 

I detta ekonomiska läge med skenade priser så pressar detta mångas ekonomi ytterligare.

Få håller sina bilar på skoj på gatorna, de behöver dem i sin vardag. Också Helsingfors centrum måste vara attraktivt som boendemiljö och man ska inte behöva flytta ut till Esbo om man måste hålla sig med bil.

Tyvärr är inte underjordiska parkeringsplatser en realistisk lösning då dessa överprissatt sig i stadens centrum.

Skulle servicenivån vara bättre, snöröjningen funka och gatorna inte skulle rivas upp hela tiden tror jag många gärna betalar lite mera för sin parkeringsplats. Tyvärr är så inte fallet dag och Helsingfors bidrar med sina egna åtgärder att frustrationen bland många stadsbor är stor.

Lite märkligt att Kokoomus borgmästare föredrar dylika chockhöjningar för stadsstyrelsen. Tidigare var partiet en säker bundsförvant i dessa frågor. Diskussionerna nästa måndag lär bli intensiva.