Penkis

14/2/2019

Det gör mig alltid lika glad, och lite nostalgisk, att se lastbilarna köra genomstaden med förväntansfulla abiturienter. Det symboliserar utbildningens viktiga roll i vårt land och framtidens drivkraft. Koulutuksen roolia ei voi tarpeeksi korostaa, se on Suomen valttikortti.

Finland är helt beroende av vår höga utbildningsnivå. Det är ett faktum. Utbildningen måste därför få mer resurser, inte mindre. Satsningar på utbildningen är satsningar i framtiden. Det är långsiktigt tänkande som utgör grunden för ett fungerande samhällsbygge.

Reformerandet av studiestödet är en viktig, konkret åtgärd. Inkomstgränserna måste höjas precis som undervisnings- och kulturministeriets rapport föreslog i januari. Det är en klar win-win situation för alla.

Nu förlorar vi högutbildad arbetskraft till bland annat Sverige i snabb takt. I sig är det inget illa med att jobba utomlands, men problemet är att Finland inte lockar dessa tillbaka eller annan kompetens hit i samma grad. 

För att Finland ska vara framgångsrikt så måste vi inse att ett dynamiskt, ett öppet, ett inkluderande, ett internationellt och framförallt ett möjliggörande samhälle är en sådan plats där folk vill bygga sin framtid och sina livsberättelser.

Det är i sådana samhällen som innovationer föds och de mest kunniga människorna söker sig till. Framgångarna skapas där det finns framtidstro och positivism. I dag finns det mycket sådant i luften.Det är värt att jobba för, och det är jag beredd att göra.