Sörnästunneln behövs!

10/10/2018

Desto mera trafik vi får under jord – desto bättre kan vi utveckla markområdena utgående från fotgängarnas och cyklisternas behov och framförallt utgående från invånarnas behov. När området från Fiskehamnen upp till Arabiastranden utvecklas och bebyggs så kommer det att vara en stor skillnad för de kommande invånarna om genomfartstrafiken – speciellt den tunga trafiken – är under jord och inte på kvartersgatorna. Vi vet att den tunga trafiken är bland annat Busholmens gissel idag och många invånare är svårt frustrerade över att staden verkar negligera de trafikproblem som finns där. Samma misstag ska vi inte upprepa här. Sörnästunnel förbättrar boendemiljön och trafiksäkerheten radikalt för tiotusentals invånare.


Det i allas intresse att trafiken löper smidigt i hela staden och trycket kommer att öka då generalplanen sätts i kraft och Östersundom byggs ut. Dessutom har vi beslutat göra Tavastvägen till en kollektivtrafikgata, en förändring som också påverkar trafikens smidighet och ökar trycket på Sörnäs strandväg.