Vi behöver kultur!

12/5/2021

Kulturen har en stor positiv inverkan påvårt välmående och välbefinnande. Jag tror att kulturen gör att vi mår bättre,att vi lever längre och känner ett sammanhang.

Kulturbranschen är en av de branscher som drabbats hårdast under pandemin. Det har jag sett tydligt som medlem av Helsingfors stadsteaters styrelse. Innan pandemin hade vi utsålda föreställningar och planerade stort för framtiden. Nu är situationen en annan, vi har tvingats leva med osäkerhet och permitterat personalen för en tid. Trots dessa utmaningar har stadsteatern och dess fasta personal haft det betydligt bättre än många frilansare som haft få eller inga stödnätverk alls när pandemin slog in med full kraft.  

 

Under hösten, när teatrar kunde verka under strikta restriktioner, besökte jag många föreställningar både i Helsingfors och i Åbo.Säkerheten, avstånden och arrangemangen var perfekta. Kände mig betydligt tryggare i teatersalongen än i många affärer. Därför hoppas jag innerligt att kulturen får en chans snart att visa vad man går för och kan öppna upp. Sakta men säkert.

 

Helsingfors stad har stött sina kulturaktörer under året, stiftelserna likaså. I veckan berättade regeringen om ett stort stödpaket tillkulturen. Det paketet behövs och är välkommet och något vi jobbat för från stadsteaterns sida.  

 

I fullmäktige i onsdags beslöt vi dessutom att ge hela stadens personal kultur- och idrottssedlar på totalt 200 euro/person som enerkänsla för allt det otroliga arbete som gjorts i staden under det gångna året.

 

Samtidigt är det ett bra sätt att stöda kulturbranschen, då efterfrågan på kultur- och idrottstjänster tack vare detta ökar. Ett verkligt win-win beslut där det bara finns vinnare.

 

Kulturen är en viktig del av Helsingfors, den bidrar tillstadens dragningskraft, puls och själ. Det som satsas i kultur betalar sig mångfalt tillbaka.