Vi måste säga nej till all sorts diskriminering.

6/3/2019

Den allmänna diskussionen upplever jag har blivit hårdare och den riktar sig mot flera olika minoriteter. Det har också blivit allt mera ”acceptabelt” att peka ut befolkningsgrupper eller människor med särskilda behov. Vi har sett det med invandrare, sexuella minoriteter men också med religiösa grupper såsom judar och muslimer. Det är en oroande utveckling som i sin värsta form tar sig uttryck i våldshandlingar.

I stadsfullmäktige i onsdags vädrades igen fördomarna mot minoriteter på ett sätt som fick många att må dåligt. Trots att det var en liten radikal grupp som stod för de inläggen så var den högljudd. Beklämmande att också Kristdemokraternas representant gav uttryck för en märklig människosyn.

Vi beslutsfattare har en viktig roll när det gäller den offentliga debatten och vi måste undvika en polarisering. Alla människor ryms i vårt samhälle.