Valtuustoaloite

12/5/2021

Kadun nimeäminen Suomen entisenarkkiatrin ja Helsingin Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Helsinki nimeää kadun Suomen entisen arkkiatrin ja Helsingin Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan.

Nils Oker-Blom oli merkittävä tiedemies ja lääkäri. Hän syntyi vuonna 1919 Helsingissä, jossa myös hänen vanhempansa olivat syntyneet ja eläneet. Melko lyhyitä ulkomailla vietettyjä tutkimus vierailuja lukuun ottamatta Nils Oker-Blom oli helsinkiläinen ja pysyi uskollisenaHelsingin yliopistolle koko elämänsä ajan.  

Nils Oker-Blom toimi Helsingin yliopiston rehtorina vuosina 1978 – 1983 ja kanslerina vuosina 1983 – 1988. Hän toimi myös lukuisien helsinkiläisten,suomalaisten ja kansainvälisten järjestöjen johtotehtävissä. Vuonna 1992Nils Oker-Blom sai Arvo Ylpön kuoltua Suomessa vain yhdelle lääkärille kerralla myönnettävän arkkiatrin arvonimen. Oker-Blom kuoli 1995. Arkkiatrin arvonSuomessa on saanut kaikkiaan 12 lääkäriä, joista itsenäisyyden aikana vuoden 1928 jälkeen kuusi. 

Nils Oker-Blom pyrki kaikissa tehtävissään parhaansa mukaan edistämään Helsingin kaupungin tunnettavuutta kuten myös Helsingin yliopiston arvostusta kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Hyvänä esimerkkinä tästä on Helsingissä vuonna 1968 järjestetty ensimmäinen kansainvälinen virologinen kongressi, jonka puheenjohtajana Nils Oker-Blom toimi.  

Nils Oker-Blom i korthet: 

1919 föddes i Helsingfors

1937 student 

1947 med.lic. 

1948 med. doktor

1957 professor i virologi vid Helsingfors universitet (han verkade även somdekanus)

1961 inspektor för Nylands nation

1978 rektor vid Helsingfors universitet

1983 kansler för Helsingfors universitet 

1992 arkiater 

1995 avled i HelsingforsVi undertecknare föreslår att Helsingfors stad uppkallar en gata efter NilsOker-Blom, gärna i närheten av Helsingfors Universitets campus. Marcus Rantala

Länk till inlägget

Vi behöver kultur!

12/5/2021

Kulturen har en stor positiv inverkan påvårt välmående och välbefinnande. Jag tror att kulturen gör att vi mår bättre,att vi lever längre och känner ett sammanhang.

Kulturbranschen är en av de branscher som drabbats hårdast under pandemin. Det har jag sett tydligt som medlem av Helsingfors stadsteaters styrelse. Innan pandemin hade vi utsålda föreställningar och planerade stort för framtiden. Nu är situationen en annan, vi har tvingats leva med osäkerhet och permitterat personalen för en tid. Trots dessa utmaningar har stadsteatern och dess fasta personal haft det betydligt bättre än många frilansare som haft få eller inga stödnätverk alls när pandemin slog in med full kraft.  

 

Under hösten, när teatrar kunde verka under strikta restriktioner, besökte jag många föreställningar både i Helsingfors och i Åbo.Säkerheten, avstånden och arrangemangen var perfekta. Kände mig betydligt tryggare i teatersalongen än i många affärer. Därför hoppas jag innerligt att kulturen får en chans snart att visa vad man går för och kan öppna upp. Sakta men säkert.

 

Helsingfors stad har stött sina kulturaktörer under året, stiftelserna likaså. I veckan berättade regeringen om ett stort stödpaket tillkulturen. Det paketet behövs och är välkommet och något vi jobbat för från stadsteaterns sida.  

 

I fullmäktige i onsdags beslöt vi dessutom att ge hela stadens personal kultur- och idrottssedlar på totalt 200 euro/person som enerkänsla för allt det otroliga arbete som gjorts i staden under det gångna året.

 

Samtidigt är det ett bra sätt att stöda kulturbranschen, då efterfrågan på kultur- och idrottstjänster tack vare detta ökar. Ett verkligt win-win beslut där det bara finns vinnare.

 

Kulturen är en viktig del av Helsingfors, den bidrar tillstadens dragningskraft, puls och själ. Det som satsas i kultur betalar sig mångfalt tillbaka.

Länk till inlägget

Finland behöver en klimatminister!

4/4/2019

Finland behöver en klimatminister. Vi vill att klimatfrågan är entopprioritet i nästa regering. Nästa regering ska ha en klimatminister som kanse till Finland är en stark aktör i kampen mot klimatförändringen både härhemma, i EU och globalt.

Vi lever i en klimatkris som kan få allvarliga följder för vår planet om vi inte snabbt tar till åtgärder för att minska klimatuppvärmningen. FN:s klimatpanels rapport i slutet av 2018bekräftar att vi måste stoppa den globala uppvärmningen vid 1,5 grader.

Vetenskapen bakom klimatförändringen och vilka politiska beslut den kräver är mer än väletablerad. Nu behövs ett starkt politiskt klimatledarskap som lyssnar på forskare och på ungas oro. Vi kan inte vänta när det gäller klimatet. Ifall vi inte minskar utsläppen så kommer konsekvenserna för både naturen och människan att vara ödesdigra.Fenomen som naturkatastrofer, översvämningar eller extrem torka ökar redan nu.

 Skoleleverna och den ständigt ökande mängden forskningsrapporterna talar sitt tydliga språk.

En ambitiös klimatpolitik har ingen ideologisk färg, utan den handlar om faktabaserat beslutsfattande. Frågan om klimatet är också betydligt större än så – det är en fråga om vår välfärd, ekonomiska förutsättningar och levnadsvillkor, i en framtid som redan är här.

Vårt mål är att Finland 2035 är koldioxidneutralt och att vi frångår fossila bränslen inom energiproduktionen under 2030-talet. Det innebär att vi ska frångå kolkraft under nästa decennium och öka andelen hållbar förnybar energi. Vi ska också satsa på kollektivtrafik och sporra finländares till att byta till miljövänliga bilar.

En grön tillväxt behövs och vi ska säkerställa att våra företag har förutsättningar för att vara innovativa i kampen mot klimatförändringen. Det är en positiv utmaning. Bara den globala omställningen inom energisektorn beräknas uppgå till 120 000 miljarder dollar i investeringar. Det här är en otrolig möjlighet för Finland. Vi kan bekämpa klimatförändringen och samtidigt skapa tillväxt som kommer alla finländare till gagn. Rena, klimatsmarta lösningar är en garanterat växande marknad.

Finska företag bidrar redan nu med teknologiska lösningar för att minska utsläppen, men för att nå målet krävs inte bara stora utsläppsminskningar utan även att man minskar mängden koldioxid som finns i atmosfären. Utsläppen kan balanseras genom kolsänkor, såsom skog och åkermarkmen utöver det här behövs investeringar i utveckling av ny teknologi. Det härska ske i samarbeten mellanuniversitet, organisationer och företag.

Vi behöver en smart klimatpolitik som inkluderar satsningar på forskning & utveckling, och som accelererar framväxten av olika lösningar. Man måste komma ihåg att företag och teknikskiften spelar en avgörande roll i omställningen.  

 Klimatkrisen berör alla och beslut måste fattas av alla länders regeringar. Ett effektivt begränsande av den globala uppvärmningen kräver ambitiösa utsläppsmål och internationellt samarbete. Vi behöver samma krismedvetenhet inom EU och globalt som under finanskrisen.

 I nästa regering ska miljö- och klimatfrågor vara en topprioritet och Finland ska genom det bli en stark global aktör i kampen mot klimatförändringen. Finland har också en stor möjlighet att visa ledarskap under sitt EU-ordförandeskap. Klimatförändringen är vår största utmaning och därför ska det också synas i regeringens sammansättning. En klimatmedvetenhet skall synas i allt beslutsfattande, i alla lagförslag. Därför behöver vi en klimatminister som verkar över alla sektorer och som kan se till attFinland för en ambitiös miljö- och klimatpolitik både här hemma, i EU och globalt.  Beslut om klimatåtgärder ska fattas idag och inte i morgon. Det är vi skyldiga framtida generationer.

 

Ida Schauman (SFP)

Riksdagskandidat, Egentliga Finlandsvalkrets

 

Joakim Strand (SFP)

Riksdagsledamot, Vasa valkrets

 

Anders Adlercreutz (SFP)

Riksdagsledamot, Nylands valkrets

 

Marcus Rantala (SFP)

Riksdagskandidat, Helsingfors valkrets

 

 

 

Länk till inlägget

Trygg där jag står

26/3/2019

En av rubrikerna i HS tidigare var att nästan alla partier, också mitt parti, SFP, gått vänsterut, på basen av kandidattesterna.

Gjorde själv HS kandidattest (kolla mina svar nedan) och kan konstatera att jag konsekvent fortsatt stå för den politik som jag tror är rätt för Finland. Jag är trygg i min ideologi och politiska utgångspunkt.

Som jag ser det ska Finland vara ett land där välfärden måste skapas innan den kan fördelas. Hållbarhet och långsiktighet i den offentliga ekonomin är nödvändigt för att vi ska kunna utveckla välfärdssamhället. Vi behöver en sporrande beskattning, företagande och nya investeringar. Detta kombinerat med en hög och kvalitativ utbildning, omtanke om de som har det svårast och en ambitiös klimatpolitik bildar kärnan för ett framgångsrikt Finland.

Håller du med?

Kolla gärna mina svar här!
https://www.vaalikone.fi/eduskunta2019/ehdokkaat/3859/

Länk till inlägget

Sote keskustelun seuraavat askeleet

13/3/2019

Helsingin kaupunginvaltuusto keskusteli sote-uudistuksen seuraavista askelista. Näin itse kommentoin tilannetta (1 min.).

Helsingin ja koko Suomen kannalta voimme olla iloisia siitä, että sote-uudistus tässä muodossa kaatui.

Oleellista on palauttaa sote-palvelut uudistuksen keskiöön. Muut piiloagendat ja valtapolitiikka pois eikä kytketä kaikkea muuta uudistukseen.

Perusasioista liikkeelle, yksi asia kerrallaan, ihminen, asukas keskiöön. Hallinnolliset rakenteet tärkeitä mutta ne eivät ratkaise palveluiden saatavuuden ongelmia joka mm johtuu siitä, että meillä ei ole riittävästi henkilöstöä. Me tarvitaan myös selkeät laatukriteerit ja panostuksia hyvinvointia ja terveyttä edistävään ja ongelmia ennaltaehkäisevään toimintaan. Valinnanvapaus turvataan palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin kautta.

Seuraava hallitus pitäisi keskittyä tekemään seuraava malli kuntapohjaan perustuen, vaiheittain ja myös niin että malli voi olla erilainen riippuen siitä missäpäin Suomea ollaan. Helsingillä on nyt suuri vastuu myös viedä keskustelua eteenpäin muiden suurten kaupunkien kanssa.

Länk till inlägget

Vi måste säga nej till all sorts diskriminering.

6/3/2019

Den allmänna diskussionen upplever jag har blivit hårdare och den riktar sig mot flera olika minoriteter. Det har också blivit allt mera ”acceptabelt” att peka ut befolkningsgrupper eller människor med särskilda behov. Vi har sett det med invandrare, sexuella minoriteter men också med religiösa grupper såsom judar och muslimer. Det är en oroande utveckling som i sin värsta form tar sig uttryck i våldshandlingar.

I stadsfullmäktige i onsdags vädrades igen fördomarna mot minoriteter på ett sätt som fick många att må dåligt. Trots att det var en liten radikal grupp som stod för de inläggen så var den högljudd. Beklämmande att också Kristdemokraternas representant gav uttryck för en märklig människosyn.

Vi beslutsfattare har en viktig roll när det gäller den offentliga debatten och vi måste undvika en polarisering. Alla människor ryms i vårt samhälle.


Länk till inlägget

Valstart!

22/2/2019

Temperaturen i valkampanjen stiger dag för dag. Galluparna duggar tätt. Alla visar på en tydlig trend, nämligen att det blir otroligt jämnt mellan partierna och att SFP har alla chanser att göra ett gott val. Galluparna visar också att ett regeringsalternativ där SFP ingår är realistiskt.

Min kampanj har också kommit i gång mycket bra och responsen är god. Men nu gäller det att fortsätta och öka takten. De flesta har ännu inte ens reflekterat över det stundande valet så det finns ännu mycket att göra. I går såg jag första gången mina valvideon. De blir ett helt annat koncept denna gång, lite annorlunda. Nästa vecka börjar vi sprida dem på sociala medierna.  

Kampanjstarten ordnas söndagen den 3 mars mellan klockan 13-15 på restaurang Lungi, Högbergsgatan 2, http://www.lungi.fi/etusivu/. Lunch kan köpas till självkostnadspris (20 euro) och vi bjuder på ett glas mousserande. Det blir trevlig samvaro och lite program. Mycket otvunget och man kan komma och gå som man vill. Anmäl dig gärna via e-post marcus.rantala@gmail.com eller via min Facebookprofil https://www.facebook.com/MarcusSFP/. Välkommen!

Nu sätter vi in en extra växel!

hälsningar,

Marcus

P.S. Inkommande lördag den 23 februari finns jag på plats vid Tre Smeder mellan 12-13, kom gärna och hälsa på!

Länk till inlägget

Säkra universitetens resurser!

18/2/2019

Huvudstadsregionens universitet och högskolor är i framträdande roll då det gäller att sätta fart på drivkraften för kunnande och innovationer. De är hörnstenarna i vår konkurrenskraft och välmående samt har en avgörande betydelse för demokratin, internationaliseringen och friheten.

För hundra år sedan, den 18 februari 1919 fick Helsingfors Universitet sitt nuvarande namn. Dess mäktiga huvudbyggnad vidSenatstorget symboliserar dess unika plats i Finlands och Helsingfors framtida utbildningspolitik och historia.

Huvudstadsregionens universitet och högskolor är i framträdande roll då det gäller att sätta fart på drivkraften för kunnande och innovationer. De är hörnstenarna i vår konkurrenskraft och välmående samt har en avgörande betydelse för demokratin, internationaliseringen och friheten. De hjälper oss svara på globala utmaningar såsom urbaniseringen och klimatförändringen. 

Vi måste satsa mera resurser på utbildning och vetenskaplig forskning. Det viktigaste är att universitetsindexet finns kvar och är ”aktivt”. Det frusna indexet har betytt att finansieringens realnivå har sjunkit under de senaste åren, vilket tyvärr syns i kvaliteten.

Vi behöver också fler studieplatser till huvudstadsregionen som har arbetskraftsbrist på flera områden och vars utbildningsprogram är väldigt attraktiva.  

Vi behöver också fungerande kommunikationer mellan de olika campusarna. Vi har nyligen i stadsfullmäktige beslutat om en ny spårvagnsdragning från Fiskehamnen, via campuset i Gumtäkt till Böle station. En annan viktig kommande satsning är Vetenskapsspårvagnen som knyter ihop bland annat campusarna i Kvarnbäcken, och Vik med Mejlans och Otnäs. Transport och kommunikation möjliggör att folk och idéer kommer ända fram.

Länk till inlägget

Fiffel och båg kan inte accepteras.

15/2/2019

De uppdagade missförhållandena och misskötseln av seniorer på en del privata vårdhem upprör oss alla. Så här får det inte vara. Helsingfors stängde också ett boende för unga med funktionsnedsättning som drevs av Esperi. Detta visar på stora brister i vården och omsorgen.

Tyvärr tror jagatt det finns liknande problem på många andra ställen i vårt land. Knappast är den offentliga vården heller undantagen från problem. Det är bara två år sedan vanskötsel uppdagades vid psykiatriska avdelningar i Åbo. Övervakningen och certifieringen måste skärpas av alla instanser som producerar vård. 

Kommunerna har också en viktig roll som upphandlare. Många kommuner har sett upphandlingarna som ett sätt att spara och tyvärr är det då ofta priset som dominerar. Servicebehovet är kanske också fel dimensionerat då många äldre behöver mer och mer vård. Kommunerna är heller inte tillräckligt bra på att följa upp om serviceproducenterna faktiskt håller vad de lovat. 

Jag minns en upphandling i Helsingfors för några år sedan då det stora företaget lovade svensk äldreomsorg i centrum av Helsingfors, i ett plan till ett lågt pris. Alla vet att hitta sådana utrymmen i centrum av Helsingfors är så gott som omöjligt och givetvis dyrt. Fiffel och båg med andra ord.  

Och det är det som är det värsta, nu handlar det inte om enskilda misstag som uppdagats (som kan hända var som helst) utan om medvetna missbruk som en del av de stora aktörerna verkar satt i system. Detta är ettsvek mot alla som är beroende av deras tjänster men också mot den personal som tvingas jobba under dylika premisser.  

Det finns också privata instanser som satsar på kvalitet och som vill vara föregångare i att utveckla kvaliteten. Jaghar som aktiv i Folkhälsan på nära håll fått följa med det arbetet som görs där. GeRo, förbundet för svenska pensionärshem, är en organisation som samlar14 seniorhem och organisationer i huvudstadsregionen vilka tillhandahåller boende på svenska i denna region. Vissa har också avtal med Helsingfors och Esbo när det gäller olika boendetjänster. Utan dem skulle det inte i praktiken finnas svensk äldreomsorg i Helsingfors. Så de behövs. Det är med andra ord stora skillnader mellan olika sorts privata aktörer, deras bakgrund och deras värderingar.

Det behövs klara och tydliga spelregler, övervakning och kännbara sanktioner för alla som verkar i denna bransch. Inga missförhållanden ska tolereras. Det behövs dessutom etik och moral, det handlar om människor.

Länk till inlägget

Penkis

14/2/2019

Det gör mig alltid lika glad, och lite nostalgisk, att se lastbilarna köra genomstaden med förväntansfulla abiturienter. Det symboliserar utbildningens viktiga roll i vårt land och framtidens drivkraft. Koulutuksen roolia ei voi tarpeeksi korostaa, se on Suomen valttikortti.

Finland är helt beroende av vår höga utbildningsnivå. Det är ett faktum. Utbildningen måste därför få mer resurser, inte mindre. Satsningar på utbildningen är satsningar i framtiden. Det är långsiktigt tänkande som utgör grunden för ett fungerande samhällsbygge.

Reformerandet av studiestödet är en viktig, konkret åtgärd. Inkomstgränserna måste höjas precis som undervisnings- och kulturministeriets rapport föreslog i januari. Det är en klar win-win situation för alla.

Nu förlorar vi högutbildad arbetskraft till bland annat Sverige i snabb takt. I sig är det inget illa med att jobba utomlands, men problemet är att Finland inte lockar dessa tillbaka eller annan kompetens hit i samma grad. 

För att Finland ska vara framgångsrikt så måste vi inse att ett dynamiskt, ett öppet, ett inkluderande, ett internationellt och framförallt ett möjliggörande samhälle är en sådan plats där folk vill bygga sin framtid och sina livsberättelser.

Det är i sådana samhällen som innovationer föds och de mest kunniga människorna söker sig till. Framgångarna skapas där det finns framtidstro och positivism. I dag finns det mycket sådant i luften.Det är värt att jobba för, och det är jag beredd att göra.

 

Länk till inlägget

Vi behöver fler arbetsplatser!

23/1/2019

Finland har alla förutsättningar att klara sig i den tuffa internationella konkurrensen om företagsetableringar, investeringar och om kunnande, alltså människor. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna utveckla välfärdssamhället. En hållbar och ansvarsfull ekonomi är välfärdssamhällets bästa vän. Vi har några stora utmaningar som nästa riksdag och regering måste kunna hantera.

Det första gäller sysselsättningsgraden.Trots att fler har jobb i dag och sysselsättningsgraden är kring 72 % så ligger vi långt efter våra nordiska referensländer. De har alla en sysselsättnings grad mellan 75–80 %.  Varje procentenhets höjning av sysselsättningsgraden har en positiv inverkan på hela 1 miljard i den offentliga ekonomin.

Det andra utmaningen gäller demografin. Mellan åren 1980–2015 låg årskullarna i regel på ca 60 000 barn. Nu har vi gått ner till under 50 000 barn och trenden verkar fortsätta nedåtgående. Vi ligger långt efter tidigare gjorda prognoser. Vi har heller inte lyckats med vår invandringspolitik. Detta har inverkan på skattebasen men också vår samhällsservice, exempelvis är antalet högskoleplatser dimensionerade för större årskullar.  

Den tredje utmaningen är att vi appar högutbildad arbetskraft till exempelvis Sverige i snabb takt. Finlands flyttningsnetto är negativt. I sig är det inget illa med att jobba utomlands men problemet är att Finland inte lockar dessa eller andra människor tillbaka i samma grad. Sveriges genomsnittliga skattenivå, speciellt för medelinkomsttagare, är betydligt lägre än Finlands. Det är säkert en orsak till flytten, men också flexibiliteten och dynamiken på arbetsmarknaden samt det öppna och toleranta svenska samhället påverkar beslutet.  

Det finns inte en enskild åtgärd som löser alla utmaningar men några element är exempelvis sänkta inkomstskatter så att arbete alltid är lönsamt, en konkurrenskraftig samfundsskattenivå, en stegvist avskaffad arvsskatten så att arv beskattas först när arvet realiseras (enmodell som bl.a. finns i Sverige/Estland), en flexiblare arbetsmarknad, en ordentlig föräldraledighetsreform, avskaffandet av behovsprövningen för utländsk arbetskraft och en bättre integration av nyfinländare så att de kommer in på arbetsmarknaden genast. Satsningar på utbildningen, allt från småbarnspedagogiken till forskning och utveckling är nödvändigt.

Vi kunde gärna vara steget före och försöka ta för oss. Varför kunde Finland inte bli ett nytt finansiellt centrum– när många bolag i London funderar på livet efter Brexit? Finland har också förutsättningar att bli en föregångare vad gäller digitalisering och artificiell intelligens. Hur utnyttjar vi den potentialen bättre?

Det finns ett genuint intresse för Helsingfors och Finland. - Att Slush mitt i den värsta slaskmånaden lyckas locka tusentals människor till Helsingfors är ett exempel på det. Att vi toppar så gott som alla internationella jämförelser har inte heller gått obemärkt förbi. I dagens instabila värld så blir faktorer såsom säkerhet, en stabil och transparent offentlig sektor och avsaknaden av korruption viktiga.

Vi påverkas givetvis av händelserna runt omkring i världen. För mig som en vän av frihandel och europeisk integration är det smärtsamt att se vad som händer runtom oss med murar som byggs, nationalistiska och protektionistiska strömningar som växer sig allt starkare och en splittring inom EU. De som har mest att vinna på splittring är Ryssland. Ryssland är heller ingen passiv åskådare utan väldigt aktiv i denna process. För Finland är det därför otroligt viktigt att EU håller ihop och de transatlantiska kontakterna förblir täta även om den nuvarande presidenten i Vita Huset inte är vår favorit.  

För att Finland ska vara framgångsrikt så behöver vi ett dynamiskt, öppet, inkluderande, internationellt och möjliggörande samhälle. Det är i sådana globala samhällen som innovationer föds och de mest kunniga människorna söker sig till. Framgångarna skapas också där det finns framtidstro och positivism. Allt var inte bättre förr – mycket är bra nu, men mycket kan göras ännu bättre. Inte minst då utmaningarna är många och det behövs modiga beslut.

Länk till inlägget

Välkommen på kampanjmöte den 22 januari!

17/1/2019

Att valet faktiskt närmar sig börjar märkas i min kalender och den fylls hela tiden med olika engagemang, vilket är roligt. I veckan träffade jag Drumsö pensionärsförening och talade dessutom på Helsingfors Rotaryklubbs möte. Har du tankar och förslag på olika evenemang där jag kunde närvara så får du gärna tipsa mig.

Tisdagen den 22 januari klockan 18.00 så ordnas ett kampanjmöte på mitt kontor på Nylandsgatan 7 (4 våningen, Rud Pedersen står det på summern), du är hjärtligt välkommen! Jag vill gärna höra dina tankar om valkampanjen och på de teman som kommer att behandlas. Min kampanjchef, Patrik Gayer, inleder med en kort introduktion men tanken är framförallt att vi ska hinna diskutera under kvällens lopp.

För att kunna uppskatta trakteringen rätt så anmäl dig gärna via anmälningsknappen i slutet av detta meddelande eller via min politikerprofil på Facebook:

https://www.facebook.com/events/559105057850392/

Det som chockerar oss alla de senaste dagarna är de sexuella övergrepp som drabbat barn i Uleåborg och Helsingfors. Det är förfärligt och det finns inga ursäkter för det som hänt. Det måste vara klart för alla att dylikt inte godkänns och det krävs åtgärder för att förhindra liknande fall i framtiden. Sannfinländarna kommer att göra allt för att ta politiska poäng på det skedda. Det ska vi inte ge dem. Hat och generalisering hör inte hemma i en demokrati där respekten för rättstaten måste vara grundläggande.  

Onsdagen den 16 januari möttes Helsingfors stadsfullmäktige för ett historiskt möte. Det var då exakt 100 år sedan det första helt demokratiskt (en röst per person) valda stadsfullmäktige sammanträdde. Jag tycker det är imponerade att Finland några månader efter de tragiska händelserna i början av 1918 kunde samla sig och hålla demokratiska val. Det visar på en enorm styrka. Som kuriosa kan nämnas att SFP var näststörsta parti medan SDP var störst i det fullmäktige.

Jag hoppas du får en skön helg och att vi ses senast den 22 januari!

Länk till inlägget

God jul och gott nytt år

22/12/2018

I skrivande stund är det endast en dag kvar till jul. Julen är för mig en tid att koppla av och njuta av otvungen samvaro och gemenskap. God mat, dryck, böcker, sällskapsspel och givetvis långa promenader med hunden hör min jul till.

Jag älskar julstämningen. Människor är på gott humör och vänliga mot varandra. Det är en stämning vi borde ha med oss resten av året. Julen är också en tid att minnas de nära och kära som inte längre finns bland oss. I år går mina tankar speciellt till min mormor som somnade in lugnt och stilla tidigare i år i hög ålder.  

Årets sista veckor var hektiska. Lanseringen av riksdagsvalskampanjen blev mycket lyckad. Det kom rikligt med respons och många anmälde att de ville vara med i kampanjarbetet. Det känns verkligen bra att jobba vidare utgående från detta. I början av nästa år börjar kalendern fyllas av olika evenemang, det första framträdandet blir hos Drumsös pensionärer den 14 januari. Kampanjmötet för stödgruppen hålls tisdagen den 22 januari klockan 18. Anteckna det redan nu i din kalender!

Det har också varit hektiska tider på stadshuset. Stadsstyrelsen höll sitt sista möte för en vecka sedan, det 49 mötet detta år för stadsstyrelsen. Som kuriosa kan nämnas att fullmäktige har mötts 22 gånger under 2018, totalt 86 timmar. Det är verkligen inspirerande att jobba för helsingforsarna och för Helsingfors. Det händer dessutom massor i vår stad. Fantastiska Amos Rex och Ode har öppnats, vi har godkänt nya program för att effektivt motarbeta klimatförändringen och för att få människor att röra på sig mera i vardagen. Vi har förhandlat fram en budget för 2019, där ansvarsfull ekonomiskt hållbar politik kombineras med ett socialt ansvar. Att SFP behövs såg vi igen den gångna veckan då kultursektionen (där vi saknar representation) drog ner Svenska Teaterns understöd efter en märklig process.  

I världen ser vi många utmaningar. Trump i Vita Huset, Brexit, Rysslands agerande samt de nationalistiska och främlingsfientliga rörelsernas framgångar i många EU-länder gör att behovet av stabila västerländska demokratier som vågar ta ett ansvar är större än någonsin. Finland har en roll att spela.

Nästa år fortsätter det politiska arbetet men nu varvar vi ner och firar jul. Jag önskar dig och din familj en god och fridfull jul samt ett fantastiskt nytt år 2019!

P.S. Istället för julkort har jag gett bidrag till WWF till förmån för deras arbete för utrotningshotade djur och till Folkhälsans luciainsamling.

Länk till inlägget

Haluan kansanedustajaksi!

30/11/2018

Haluan kansanedustajaksi Helsingistä - ja Helsingille. Siksi asetun ehdolle eduskuntavaaleissa 14.4.2019. Päätös lähteä ehdokkaaksi kypsyi viime kuukausien aikana, ja siksi olen motivoitunut tekemään kivikovan kampanjan jolla on selkeä päämäärä. Tulla valituksi. Tämä on mahdollista, mutta vaatii paljon työtä yhdessä.

Mutta miksi pyrin?

Olen toiminut kolmen vuoden ajan osakkaana kasvavassa pohjoismaisessa yrityksessä. Tämä on ollut monella tapaa hyvää aikaa ja on laajentanut kompetenssiani merkittävästi. Minulla on uutta osaamista jonka haluan viedä mukanani eduskuntaan

Resurssit eivät tule "lisäbudjetista", vaan ne tulee ansaita kovalla työllä. Työnantajalla on myös suuri vastuu - palkat on maksettava joka kuukausi.

Suomi tarvitsee lisää työpaikkoja, investointeja ja monipuolista elinkeinoelämää. Ilman niitä ja niiden mukanaan tuomaa vahvaa taloutta emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. Niiden varassa voimme tukea ja kehittää kaikkea sitä mikä mielestämme on tärkeää - esimerkiksi vanhusten kotihoito ja lasten päivähoito.

Osaavat ja motivoituneet työntekijät ovat edellytys tälle menestykselle. Työn ja perheen yhdistämisen on oltava aidosti mahdollista. Siksi pidän tärkeänä että työtulojen verotusta lasketaan, perhevapaat uudistetaan ja erityisesti koulutukseen ja tieteeseen investoidaan - päiväkodista tutkimukseen ja tuotekehitykseen asti.

Kaksikielinen Suomi ja Helsinki tarvitsevat nekin edunvalvojansa. Tämä on minulle tuttua istuessani RKP:n ainoana edustajana Helsingin kaupunginhallituksessa. Perussuomalaiset ja Siniset ovat pyrkineet kaikin keinoin rikkomaan toimivia kaksikielisiä rakenteita niin sairaanhoidossa, koulutuksessa kuin oikeusavussa sekä kyseenalaistamaan kaksikielisen Suomen olemassaoloa. Tämä haitallinen vastakkainasettelu ei ole oikein.

Suomi ei elä tyhjiössä ja siksi kielellinen monipuolisuus on meille tärkeää. Ilman kansainvälisyyttä ja sen mukanaan tuomaa kilpailukykyä kaikki häviävät.

Toinen turha vastakkainasettelu on ilmestynyt Helsingin ja muun Suomen välille. Helsinki tarvitsee Suomea ja Suomi Helsinkiä. Mikäli Helsingin vetovoima tai kilpailukyky verrattuna muihin pohjoismaisiin tai eurooppalaisiin kaupunkeihin heikkenee koska suhtaudumme Suomessa investointeihin nollasummapelinä, tappio on jälleen yhteinen. Helsingin haasteet ovat monella tapaa erilaiset kuin muun Suomen - siksi tarvitsemme vahvaa kaupunki- ja metropolipolitiikkaa.

Ilmastonmuutos on tosiasia joka koskee meitä kaikkia. Keinovalikoiman on oltava laaja - tarvitsemme merkittäviä uudistuksia energiapolitiikassa, rakentamisessa ja liikenteessä. Mutta myös omilla valinnoillamme on merkitystä - kierrätyksestä kulutustapojen muuttamiseen. Suomen on oltava aktiivinen kansainvälisen yhteisön osa tässä työssä.

RKP tähtää tulevaan hallitukseen. Olemme uskottava yhteistyöpuolue joka ei pelkää kantaa vastuuta, tekee minkä lupaa ja pelaa koko joukkueelle. Haluan olla mukana nostamassa RKPtä tulevaan hallitukseen. Minulla on kokemusta niin aiemman valtiosihteeriyden kuin kaupunginvaltuutetun roolin kautta siitä, miten siltoja rakennetaan. Ja kyllä - tähtään ministeriksi.

Haluan kiittää jo nyt kaikista yhteydenotoista joita olen saanut viime viikkoina. Kampanja ei ole yhden miehen show vaan joukkuepeliä sen parhaassa merkityksessä. Kaikki apu on arvokasta ja tärkeää. Kerro mikäli haluat olla mukana työssä!

Tarvitsemme uutta otetta Suomeen ja Helsinkiin. Tervetuloa mukaan!


Länk till inlägget

Ja, jag kandiderar i riksdagsvalet

28/11/2018

Jag vill bli riksdagsledamot för Helsingfors och därför kandiderar jag i riksdagsvalet den 14 april 2019.

Beslutet har mognat fram under de senaste månaderna och jag är taggad att göra en stenhård kampanj med en klar målsättning, att bli invald. Det är i högsta grad möjligt, men det kräver att vi jobbar hårt tillsammans. 

Varför vill jag sitta i riksdagen?

Jag har nu i över tre år varit delägare i ett växande nordiskt bolag. Det har varit en nyttig tid för mig och har breddat min kompetens – en kompetens jag vill ta med till riksdagen.

Att de gemensamma resurserna inte automatiskt "kommer från en tilläggsbudget", utan att de ska intjänas är en viktig påminnelse. Det är också ett stort ansvar att vara företagare – löner ska betalas varje månad.   

Finland behöver fler arbetsplatser, investeringar och ett mångsidigt näringsliv. En stark och hållbar ekonomi med fler arbetsplatser och investeringar är grunden för välfärdssamhället. Då kan vi stöda och utveckla allt det som vi tycker är viktigt, hemvården för de äldre och småbarnsfostran för att nämna två exempel.    

Det behövs kunnig och motiverad arbetskraft – som vill sätta sig själva i blöt men som också vill kunna kombinera sitt jobb med familj. Därför behöver vi lägre inkomstskatter, en reform av föräldraledigheten och satsningar på utbildning, allt från dagis till forskning. 

Det tvåspråkiga Helsingfors och Finland behöver en aktiv bevakning i riksdagen. Intressebevakning är min vardag, inte minst som SFP:s enda representant i stadsstyrelsen. Sannfinländarna och de Blå har drivit en manisk kampanj mot det tvåspråkiga där man velat riva fungerande strukturer i både sjukvården, utbildningen och rättsväsendet. Vi måste komma bort från en debatt där man sätter språk mot varandra. Vi behöver fler språk, inte färre. Tvåspråkigheten är en tillgång för hela landet, för vår internationalism och för vår konkurrenskraft.

Helsingfors är Finlands motor och man måste sluta sätta Helsingfors mot andra delar av landet. Det är inget nollsummespel. Om det går bra för Helsingfors sprider sig ringar på vattnet i hela landet. Vi konkurrerar med andra nordiska och europeiska städer om investeringar och om kunnande – inte inom Finland. Utmaningarna här är annorlunda än i resten av landet. Därför behövs en stark metropolpolitik i nästa regering.

Klimatförändringen är en realitet som berör oss alla. Därför ska vi göra allt för att motarbeta den, i det arbetet behövs fördomsfrihet. Energiproduktionen, byggandet och trafiken är viktiga områden. Men också vi själva, med våra dagliga beslut kan bidra, genom sortering och genom att se över hur vi konsumerar. Det internationella samarbetet och samförståendet är givetvis avgörande om vi ska lyckas.

SFP ska bli ett regeringsparti igen efter nästa val. SFP är en trovärdig samarbetspart som tar ansvar, håller löften och är en teamspelare. Jag vill vara med och föra SFP in i regeringen igen. Som tidigare statssekreterare och som stadsstyrelsemedlem i Helsingfors vet jag hur man bygger broar. Och visst, öppnas den möjligheten blir jag gärna minister. 

Jag tackar för alla de kontakter jag fått under de senaste veckorna. Kampanjande är ingen "enmansshow", utan teamarbete i allra högsta grad. Alla insatser behövs. Hör av dig om du är intresserad att vara med. 

Nu behövs nya tag för Finland och Helsingfors. Välkommen med!

 

 

 

 

Länk till inlägget

Helsingfors växer så det knakar. Det märks i stadens budget

14/11/2018

En välskött ekonomi är grunden för ett hållbart välfärdssamhälle. - Då kan vi ta hand om dem som har det allra sämst, utveckla servicen, skapa framtidstro och investera i framtiden. Helsingfors har lyckats med detta arbete. Den konsekventa och långsiktiga politiken måste fortsätta och budgetförslaget för 2019 ger en bra bas för det.

Prioriteringarna för 2019 bör vara följande:

Vi måste förbättra sysselsättningen och speciellt åtgärda långtidsarbetslösheten. Vi är nu på toppen av en högkonjunktur och prognoserna visar att tillväxten hotar sjunka nästa år. Det måste vi svara på. Våra satsningar på företagsamhet och på att utveckla Maria sjukhus område till ett internationellt center för start-up företag är exempel på viktiga åtgärder. Att vi är internationellt intressanta är också centralt då det gäller att locka nya investeringar till Helsingfors och vi vet att konkurrensen är hård.

Helsingfors växer och det ställer stora krav på vår samhällsstruktur. Servicen måste finnas är när människorna flyttar hit. Tyvärr har vi sett att servicen inte hängt med stadsplaneringen på alla håll. Speciellt bristen på daghem och skolor har varit uppenbar – på båda språken. Vi ska också vara en föregångare när det gäller goda inlärningsmiljöer – fria från inomhusluftsproblem. Det är därför viktigt att staden satsar stort på både nya och gamla fastigheter nästa år.

Det finns mycket att jobba på när det gäller kvaliteten i byggandet – här behövs tydliga regler och uppföljning samt dialog med byggbolagen.

Helsingfors måste också bli bättre på projektering och tidtabellshantering när det gäller offentligt byggande. Mechelingatan är ett exempel på hur det inte får vara – staden måste ta lärdom från dessa projekt när vi står i beråd att starta upp exempelvis ombyggnaden av Tavastvägen. Också i detta hänseende ska vi vara en föregångare – det finns mycket att förbättra så att Helsingfors blir världens smidigaste stad inom denna sektor.

Det effektiveringsmål vi skrivit in i strategin måste ses som en möjlighet, en katalysator, att hitta nya verksamhetssätt, använda de digitala möjligheterna och involvera personalen så att vi kan ta lärdom av deras kunnande. Annars blir effektivitetsmålet bara en matematisk nedskärning.

Städernas roll inom klimatpolitiken är central. Helsingfors ska vara en pådrivare på detta område - också internationellt. Nya klimatsmarta lösningar, satsningar på kollektivtrafiken, ett mera ekologiskt byggande och en snabbavveckling av de fossila bränslena är nödvändigt. Detta kan också alstra nya tekniska innovationer och därmed skapa ekonomisk tillväxt.

Helsingfors måste lyckas integrera nyfinländarna och se dem som en resurs för samhället. Invandring är fortsättningsvis en outnyttjad resurs i Finland och den ekonomiska potentialen är stor när det exempelvis gäller företagande – det kan vi se från historien. SFP har länge efterlyst en systematisk integrering också på svenska. Tyvärr har detta fallerat många gånger och rätt ofta är det myndigheterna själva som sätter käppar i hjulet för integreringen. Därför är vi glada att en ny resurs inrättas för att möjliggöra svensk integrering.  

Helsingfors ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om ett motiverande och inkluderande ledarskap, möjligheten till flexibilitet - men också om löner. Budgeten möjliggör en märkbar höjning av barnträdgårdsläraranas löner – något SFP krävt och därför välkomnar varmt. Men också andra grupper, i praktiken alltid kvinnodominerade branscher, är i behov av lönejusteringar. Barnskötarna, personal inom barnskyddet och hemvården är exempel på dessa. Stadens löneprogram är därför otroligt viktigt.  

Trots att Helsingfors stad generellt sätt mår bra betyder det inte att alla helsingforsare mår bra.

De grupper som är speciellt utsatta måste få stöd. SFP är tillfreds med de tilläggssatsningar som överenskommits mellan de fem största fullmäktigegrupperna i stadsstyrelsen.

Seniorerna och deras service är ett viktigt område. En fungerande och närvarande hemvård ska vara ett fokusområde och vi understryker igen att den måste fungera också på svenska i hela staden. Tyvärr får vi allt för många rapporter om att detta inte fungerar – sektorn har ett stort ansvar att följa upp detta. - Det ska finnas tid för ett extra samtal, för medmänsklighet, inte bara för de aldrig mest nödvändiga sakerna. Vi behöver nya arbetsmetoder som möjliggör detta. Tredje sektorns roll ska heller inte underskattas, de gör ett viktigt arbete.  

Det nya mantrat att alla ska bo hemma så länge de kan är inte lyckat till alla delar. Många seniorer passar det – andra passar det inte. De som inte har ett brett nätverk, vänner eller släktingar, blir ensamma och hemmet kan bli som en bur från vilken man inte kommer ut. Ensamheten är ett växande problem som vi måste ta på allvar.

De tilläggsresurser som tillkom i stadsstyrelsen för kultur- och fritidssektorn var avgörande för att trygga sektorns verksamhetsförutsättningar - också när Ode öppnar sina dörrar och hyreskostnaderna stiger.

Idrottsplatsbyggandet och näridrottsplatserna prioriteras – det är värdefullt. Tröskeln att motioner ska vara så låg som möjligt och det möjliggör ett nät av näridrottsplatser. När de byggs i närheten eller i samband med skolorna så uppmuntras barn- och unga till motion. Detta är ett viktigt förebyggande arbete som också sparar kostnader inom hälsovården framöver. Satsningar på idrott- och motion är satsningar i framtiden.

Konstisbanan på Drumsö blir äntligen verklighet och den behövs. Men det finns andra stadsdelar där behovet av idrottsplatsbyggande också är stort. Vi behöver en långsiktighet och en rättvis fördelning av resurserna i staden – och detta gäller också de nya stadsdelar som planeras och byggs. Vid sidan av investeringsresurser behövs det också tillräckligt med ekonomiska resurser för underhåll.

Vi välkomnar också de förhöjda understöden till kultur- och idrottsorganisationerna. Där finns ett stort behov.

Helsingfors har en mycket ambitiös strategi inom utbildningssektorn med bland annat bredare språkprogram. Som huvudstad och landets ekonomiska motor ska vi alltid sätta ribban högt och inte bara erbjuda ett minimum. SFP vill se ökade satsningar på gymnasiernas timfördelning och kvaliteten inom yrkesutbildningen.

Vi måste också se till att ingen faller igenom och inte klarar sig. Vi välkomnar därför satsningar på skolassistenterna och hoppas att nämnden också prioriterar elevvården när den interna fördelningen sker. Inom social- och hälsovårdssektorn är satsningarna på barn- och ungas mentala hälsa välkomna och viktiga.

Länk till inlägget

Ajatuksia koskien Helsingin budjettia 2019

14/11/2018

Työllisyyden parantaminen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ovat tavoitteenasettelun kärjessä. Elämme paraikaa nousukauden huippua ja ennusteet kertovat, että kasvu tulee jatkossa todennäköisesti hidastumaan. Emme siksi voi luottaa vain markkinoiden vetoon vaan meidän on tehtävä myös kaupunkina kaikki mahdollinen työllisyyden eteen.


Oleellista on investointien houkutteleminen, yritysystävällisyys sekä toimivat työllisyyspalvelut. Maria 01n kansainvälinen startup-keskus ja yritysyhteistyön saavutukset ovat toimivia esimerkkejä, mutta lisää tarvitaan.


Helsingin on oltava hyvä ja houkutteleva työnantaja. Tämä vaatii meiltä hyvää johtajuutta, monipuolisia uramahdollisuuksia, oikeutta tehdä työnsä hyvin – sekä saada työstään reilu korvaus. RKP tukee voimakkaasti sovittua päiväkotihenkilökunnan palkankorotusta. Tämä on kuitenkin vain alku – kaupungin toiminnan selkärangan muodostavat naisvaltaiset palvelualat ansaitsevat arvonantomme puheiden lisäksi myös rahassa. Lastenhoitajat, kodinhoitajat sekä lastensuojelun työntekijät ovat esimerkkejä niistä ensiarvoisen tärkeistä tehtävistä joiden palkkauksen oikeudenmukaisuuteen on huomion lisäksi kiinnitettävä tulevaisuudessa myös selvää rahaa. Ellemme onnistu näiden ryhmien työolosuhteiden kehittämisessä, kauniit tavoitteemme paremmasta integraatiosta, toimivista oppimispoluista ja lasten sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisystä uhkaavat jäädä sanahelinäksi.


Kolmantena haluamme nostaa esiin kasvavan kaupungin infrastruktuurin kehittämisen. Palvelut eivät ole monin paikoin pysyneet perässä, kun uusia alueita on rakennettu ja ihmiset ovat niille muuttaneet. Päivähoidon ja koulutuksen saatavuuden ja laadun merkitys niin lasten välisen tasa-arvon kuin työllisyyden ylläpidon näkökulmasta on oleellinen. Tähän on kiinnitettävä huomiota, ja siksi on hyvä, että Helsinki investoi vahvasti tulevana vuonna.


Rakentamisen laatu niin opetus- kuin muissa tiloissa on myös keskeinen huolenaihe. Sisäilma- ja muut ongelmat kiinteistöjen laadussa tulee ottaa vakavasti. Tämä vaatii vakavaa vuoropuhelua rakennusliikkeiden kanssa sekä tiukkoja vaatimuksia sekä sääntöjä. Tässä on kaupungilla ryhtiliikkeen paikka.


Mechelininkadun remontista toivomme otettavan opiksi siitä, miten projekteja ei tule hoitaa. Aikatauluongelmat ja liikennekaaos aiheuttavat turhaa mielipahaa ja arjen hankaloitumista . Maailman toimivin kaupunki – strategiamme otsikko – toteuttaa julkiset hankkeensa mallikkaasti.


Ilmastokysymys ratkaistaan kaupungeissa. Myös tässä haluamme Helsingin kulkevan globaalissa kärjessä. Toimiva joukkoliikenne, fossiilisten polttoaineiden käytön nopea alasajo sekä energiatehokkaiden ratkaisujen suosiminen niin rakentamisessa kuin muussa toiminnassa ovat keskeisiä painopisteitä kun siirrymme kohti hiilineutraalia Helsinkiä. Ilmastoviisaat ratkaisut eivät myöskään ole pelkkiä kuluja, vaan myös vetovoimatekijöitä ja uuden työn luojia.


Tuottavuustavoite on otettava vastaan myönteisenä haasteena eikä se saa tarkoittaa pelkkää laskennallista vähentämistä. Toimintatapoja kehittämällä, uutta teknologiaa hyödyntämällä – ja antamalla kaupungin ammattitaitoisen henkilöstön tehdä työnsä hyvin voimme tehostaa toimintaa merkittävästi. Tässä yhteydessä on tärkeää varmistaa, ettei tuottavuuden parantaminen saa tarkoittaa tuottavien investointien tekemättä jättämistä.


Maahanmuuttajaväestön integroiminen suomalaisiksi ja helsinkiläisiksi on merkittävä mahdollisuus. Helsingin ruotsinkielinen väestö haluaa olla aktiivisesti mukana tässä työssä. Ruotsin kielen tarjoamia mahdollisuuksia tulisikin hyödyntää selvästi nykyistä enemmän. Toivotammekin tervetulleeksi sovitut lisäsatsaukset tähän toimintaan.

Länk till inlägget

Sörnästunneln behövs!

10/10/2018

Desto mera trafik vi får under jord – desto bättre kan vi utveckla markområdena utgående från fotgängarnas och cyklisternas behov och framförallt utgående från invånarnas behov. När området från Fiskehamnen upp till Arabiastranden utvecklas och bebyggs så kommer det att vara en stor skillnad för de kommande invånarna om genomfartstrafiken – speciellt den tunga trafiken – är under jord och inte på kvartersgatorna. Vi vet att den tunga trafiken är bland annat Busholmens gissel idag och många invånare är svårt frustrerade över att staden verkar negligera de trafikproblem som finns där. Samma misstag ska vi inte upprepa här. Sörnästunnel förbättrar boendemiljön och trafiksäkerheten radikalt för tiotusentals invånare.


Det i allas intresse att trafiken löper smidigt i hela staden och trycket kommer att öka då generalplanen sätts i kraft och Östersundom byggs ut. Dessutom har vi beslutat göra Tavastvägen till en kollektivtrafikgata, en förändring som också påverkar trafikens smidighet och ökar trycket på Sörnäs strandväg.

Länk till inlägget

Östersundom beaktas inte i HRT:s nya zonmodell

26/9/2018

Sint porro praesentium non. Aut nulla nam tempore et aut. Reprehenderit ratione voluptatibus reiciendis soluta. Sed et inventore ex nobis omnis. Consequatur aperiam doloribus corporis quisquam. Tenetur laborum sed enim. A prae

Jag förstår bra att Östersundomborna känner sig mycket missnöjda med HRT:s zonreform. Deras biljettpris stiger ordentligt från lite på 50 euro till över 100 euro/månadsbiljett för att åka in till den egna stadens centrum. Och för många, de flesta, är det dit pendlingen sker, för jobb och för skola, bl.a. all svenska gymnasier befinner sig i A-zonen. Man måste alltså ha en biljett med tre zoner.


Med en servicenivå som är relativt svag på området så tror jag tyvärr att reformen kommer att medföra att personbilen blir ett allt mera attraktivt färdmedel för invånarna och biltrafiken österifrån ökar.


Ymmärrän toki että mitään helppoja ratkaisuja ei ole. Koska etäisyys Helsingin keskustaan määrittelee lipun hintaa, niin Östersundomin siirtäminen B-alueelle on haasteellista ja voisi avata vielä laajemman keskustelun muissa kaupungeissa mikä alue kuuluu mihin. On tärkeätä seurata miten joukkoliikennekäyttäytyminen kehittyy Östersundomissa ja myös ryhtyä toimenpiteisiin niin, että joukkoliikenne olisi tulevaisuudessa myös varteenotettava vaihtoehto Östersundomissa.


Tämä uudistus koettelee Östersundomilaisia kaltoin, ja niiden kustannukset nousee eniten HSL-alueella jos verrataan nykytilanteeseen. Siksi kannatin valtuustossa että Östersundomia siirrettäisiin B-alueelle.

Länk till inlägget

Östersundomia kohdellaan kaltoin uudessa vyöhykemallissa.

26/9/2018

Ymmärrän toki että mitään helppoja ratkaisuja ei ole. Koska etäisyys Helsingin keskustaan määrittelee lipun hintaa, niin Östersundomin siirtäminen B-alueelle on haasteellista ja voisi avata vielä laajemman keskustelun muissa kaupungeissa mikä alue kuuluu mihin. On tärkeätä seurata miten joukkoliikennekäyttäytyminen kehittyy Östersundomissa ja myös ryhtyä toimenpiteisiin niin, että joukkoliikenne olisi tulevaisuudessa myös varteenotettava vaihtoehto Östersundomissa.


Tämä uudistus koettelee Östersundomilaisia kaltoin, ja niiden kustannukset nousee eniten HSL-alueella jos verrataan nykytilanteeseen. Siksi kannatin valtuustossa että Östersundomia siirrettäisiin B-alueelle.

Länk till inlägget